Ghidul de gestionare a activităților practicilor mici și mijlocii, ediția a IV-a


Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a publicat a IV-a ediție a Ghidului de gestionare a activităților practicilor mici și mijlocii, disponibilă gratuit pe site-ul IFAC, Ón limba engleză.

Publicat inițial de IFAC Ón 2010, ghidul are ca scop furnizarea unor Óndrumări detaliate care să ajute PMM-urile să funcționeze mai eficient Óntr-un mediu economic global din ce Ón ce mai complex și mai competitiv. Noua ediție este structurată Ón opt module de sine-stătătoare care tratează o gamă largă de subiecte, cum ar fi planificarea strategică, gestionarea personalului, relațiile cu clienții, gestionarea riscurilor și planificarea succesiunii.

De asemenea, ghidul abordează modificările fundamentale aduse de schimbările tehnologice Ón modul de funcționare a organizațiilor, subliniind importanța adaptării PMM-urilor Ón vederea utilizării tehnologiei pentru furnizarea de servicii către clienții lor și oferind Óndrumări referitoare la opțiunile existente, riscurile tehnologice și folosirea tehnologiei pentru inovații practice.