Ziua Internațională a Contabilului

     CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții.

     Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

La mulți ani profesioniștilor contabili!

     La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.

     Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției.

     Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent.

< Publicații de specialitate dedicate stagiarilor >

< Prag scutire de la plata TVA >

Examen de aptitudini an 2017
<<apasa aici>>

Program de masterat
<<apasa aici>>

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea şi desfăşurarea activității de către profesiile de expert contabil şi cea de contabil autorizat având în vedere competenţele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

  • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
  • activităţile pe care experţii contabili şi contabilii autorizaţi le pot desfăşura ca membri ai organismului profesional CECCAR
  • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală
  • modul de organizare şi exercitare a profesiei, individual sau prin societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990
  • asigurarea schimbului de date şi informaţii între CECCAR, ONRC şi Ministerul de Finanţe, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republicată şi actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă şi a contabililor autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul de Finanţe.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifică şi completează OG 65/1994, îl puteţi accesa <<aici>>, în forma transmisă către promulgare de către Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial.


 


Vă informăm că marți, 20 iunie a.c., a fost adoptat în plenul Camerei Deputaților, Cameră decizională, proiectul de Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, proiect de act normativ care modifică și OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Aceste modificări legislative, de o importanță deosebită atât pentru profesia contabilă, cât și pentru întregul mediu de afaceri, sunt rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prin structurile sale de conducere – Consiliul Superior, președinții de filiale, precum și prin structurile executive. Un rol important în concretizarea acestor demersuri l-au avut colegii Mihu Ștefan – vicepreședinte al Consiliului Superior al CECCAR, și Vasile Cocoș, președintele filialei Vâlcea. 

Detalii privind proiectul de act normativ sunt disponibile pe site-ul CECCAR.

Accesați site-ul CECCAR
În cadrul aceleiași ședințe a fost adoptat și proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru  modificarea și completarea  Legii  nr. 227/2015  privind Codul fiscal. Informații suplimentare sunt disponibile în rubrica Știri a website-ului CECCAR.
Accesați informații suplimentare