Programa aferentă examenului de admitere la stagiu
Ón vederea obţinerii calităţii de expert contabil
< clic aici >

Programa aferentă examenului de acces la stagiu
Ón vederea obţinerii calităţii de contabil autoriza
< clci aici >

Precizări privind echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele
examenului de admitere la stagiu
< clic aici >

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat
< clic aici >

Protecția datelor cu caracter personal
< clic aici >

***

Regulamentul General privind
Protecţia Datelor

< clic aici >

ARHIVA - Noutati legislative
< clic aici >

O nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR:
Elemente de Dreptul Muncii, ediția a II-a, revizuită

< clic aici >

Ghidul de gestionare a activităților practicilor mici și mijlocii, ediția a IV-a
< clic aici >