ANAF propune modificarea Anexei 4 a formularului 100

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare publică, un proiect de Ordin privind modificarea Anexei nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile deplată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

În Referatul de aprobare a actului normativ se menționează că, prin Ordinul președintelui ANAF nr. 587/2016, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat modelul și conținutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, respectiv formularul 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și formularul 710 – „Declarație rectificativă”. OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative reglementează, la art. 1 alin. (1) – (4), acordarea unei bonificații pentru plata la termen a impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, datorate pentru trimestrul I al anului 2020.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

anaf-propune-modificarea-anexei-4-a-formularului-100-s8624-300×182

Leave your comment