ANAF propune modificarea modelului și conținutului Declarației informative 394

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, în vederea realizării măsurilor de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, ca obiectiv al Planului de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat, precum și ca urmare a solicitărilor transmise de Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală, una dintre acțiunile de întreprins asumate este reprezentată de introducerea în declarația 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național”, a unei casete în vederea declarării de către contribuabili dacă au efectuat sau nu operațiuni cu persoanele afiliate în perioada de raportare.

Necesitatea cunoașterii tranzacțiilor efectuate pe teritoriul național între persoanele afiliate derivă din faptul că acestea reprezintă o pondere semnificativă în totalul tranzacțiilor, activitatea companiilor multinaționale extinzându-se în ultimii ani pe teritoriul României. Din analiza acțiunilor de inspecție fiscală efectuate, s-a constatat faptul că se întâlnesc cazuri în care tranzacțiile efectuate între persoane afiliate sunt realizate la un preț inferior celui de piață, în detrimentul afiliaților români și, implicit, al bugetului general consolidat. În acest context, a fost identificată necesitatea declarării de către persoanele impozabile, prin intermediul declarației informative D394, dacă au efectuat operațiuni cu persoane afiliate.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

anaf-propune-modificarea-modelului-si-continutului-declaratiei-informative-394-s8953-300×182

Leave your comment