Elemente fundamentale ale raportării privind gazele cu efect de seră pentru contabili

Raportarea obligatorie privind gazele cu efect de seră (GES) devine noua realitate pentru întreprinderile din lumea întreagă. Informațiile exacte și relevante referitoare la emisiile de GES sunt un factor important în elaborarea strategiilor și adoptarea deciziilor, în special cele legate de investiții.

Ca răspuns la escaladarea rapidă a efectelor schimbărilor climatice și dispozițiile obligatorii emergente care fundamentează prezentările de informații ale companiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și riscurile și oportunitățile legate de climă, IFAC și We Mean Business Coalition (WMBC), în parteneriat cu Accounting for Sustainability (A4S), Global Accounting Alliance (GAA) și World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), au emis îndrumări pentru a ajuta directorii financiari, profesioniștii contabili și profesioniștii din domeniul financiar să utilizeze sistemele și procesele existente pentru a iniția sau a îmbunătăți raportarea privind emisiile de GES eficientă din punct de vedere al costurilor și adaptată la nevoile investitorilor.

Cel de-al doilea document din seria privind îmbunătățirea raportării legate de gazele cu efect de seră, Elemente fundamentale ale raportării privind gazele cu efect de seră pentru contabilipune la dispoziția profesioniștilor contabili îndrumările tehnice necesare pentru a colecta și îmbunătăți calitatea datelor privind emisiile de GES din toate cele trei domenii de aplicare la nivelul entităților individuale și ale grupurilor.

De asemenea, publicația include și o prezentare a Consiliului pentru standarde internaționale de sustenabilitate (ISSB) și a celor două standarde propuse de acesta, IFRS S1 și IFRS S2, bazate pe recomandările și îndrumările Grupului operativ pentru prezentarea informațiilor financiare legate de schimbările climatice (TCFD).

Documentul este disponibil în limba română pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații–Organisme internaționale–Alte documente de interes.

smartmockups_loo5njws-1024×682