În proiect, noi reglementări privind telemunca, precum și simplificarea procedurilor specifice activității de resurse umane

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un Proiect de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative. Potrivit inițiatorilor, la elaborarea proiectului de act normativ s-a avut în vedere nevoia de eficientizare și îmbunătățire continuă a relațiilor de muncă, precum și necesitatea simplificării procedurilor specifice activității de resurse umane. Astfel, prin acest proiect se propune reglementarea posibilității angajatorului de a utiliza semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, iar contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate să fie arhivate de către angajator în arhive electronice care vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.

De asemenea s-a introdus posibilitatea ca părțile să poată opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate în vederea întocmirii tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii, iar în raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

anofm-angajatorii-pot-accesa-platforma-aicigovro-pentru-a-aplica-in-vederea-obtinerii-sprijinului-s9345

Leave your comment