Legea nr. 113/2020: Noi praguri valorice pentru creanțele în baza cărora poate fi introdusă cererea de deschidere a insolvenței de către debitorii, creditorii sau lichidatorii societății

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Legea nr. 113/2020 privind aprobarea OUG nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative a fost promulgată recent de președintele României și publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020. Redăm, în continuare, prevederile acestui act normativ.

Articol unic: Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, cu o serie de modificări și completări. Acestea se referă la:

1. Valoarea-prag – aceasta reprezintă cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Valoarea-prag este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăților nr. 31/1990, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Observație: Conform vechii prevederi, valoarea-prag era de 40.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați era tot de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

legea-nr-113-2020-noi-praguri-valorice-pentru-creantele-in-baza-carora-poate-fi-introdusa-cererea-a6506-300×182

Leave your comment