MMSS a publicat proiectul modelului-cadru al contractului individual de muncă

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a lansat în consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru, printre care: ▪ părțile contractului; ▪ obiectul contractului; ▪ durata contractului (nedeterminată/determinată); ▪ perioada de probă; ▪ locul de muncă; ▪ felul muncii (funcția/ocupația conform COR); ▪ durata timpului de muncă și repartizarea acestuia; ▪ durata concediului anual de odihnă; ▪ salariul; ▪ atribuțiile postului; ▪ criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului; ▪ condițiile de muncă (normale/vătămătoare/deosebite/speciale de muncă/ deosebit de periculoase); ▪ drepturile și obligațiile părților privind securitatea și sănătatea în muncă; ▪ drepturi și obligații generale ale părților.

Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mmss-a-publicat-proiectul-modelului-cadru-al-contractului-individual-de-munca-s16836

Leave your comment