O nouă publicație IFAC, tradusă în limba română: „Implicațiile etice și de audit ale schemelor de sprijin pentru mediul de afaceri garantate de guverne în contextul COVID-19”

În multe jurisdicții, guvernele au răspuns la pandemia de COVID-19 cu o serie de scheme de sprijin fără precedent pentru mediul de afaceri, prin intermediul cărora s-a furnizat finanțarea necesară pentru a permite companiilor aflate în dificultate să-și păstreze angajații și să evite falimentul.

Existența unor astfel de scheme poate implica riscuri suplimentare sau sporite pe care profesioniștii contabili și auditorii trebuie să le analizeze cu atenție. Publicația Implicațiile etice și de audit ale schemelor de sprijin pentru mediul de afaceri garantate de guverne în contextul COVID-19 vine în sprijinul acestora, stabilind ce aspecte pot avea implicații etice, implicații pentru cei care întocmesc informațiile financiare și pentru cei care le auditează.

Documentul este elaborat de Consiliul de Raportare Financiară din Marea Britanie (FRC) sub auspiciile unui Grup de lucru format de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) și normalizatorii naționali de standarde de etică (NSS) din Australia, Canada, China, Africa de Sud, Marea Britanie și SUA.

Traducerea în limba română a acestei publicații poate fi consultată pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes.

UKFRC-IESBA-Join-Covid-19-Guidance-RO-1-858×1024

Leave your comment