Seminar DG TAXUD: Raportarea TVA bazată pe tranzacții și facturarea electronică: oportunități și provocări

Deși cele mai recente studii cu privire la deficitul de TVA arată o îmbunătățire a colectării, există în continuare pierderi mari de venituri din acest impozit în Uniunea Europeană, o parte semnificativă fiind cauzată de frauda transfrontalieră. Deși Comisia Europeană a propus o reformă generală a sistemului de TVA pentru taxarea operațiunilor cu bunuri între statele membre în scopul reducerii fraudei, trebuie avute în vedere, de asemenea, și măsuri de creștere a colectării acestei taxe. Printre măsurile adoptate în ultimii ani de statele membre pentru îmbunătățirea colectării se află și raportarea bazată pe tranzacții, menită să ofere mai rapid autorităților informații mai detaliate despre operațiunile derulate de plătitorii de TVA, contribuind astfel la reacția mai rapidă la apariția fraudelor și reprezentând o măsură preventivă. În contextul evoluției tehnologiei, aceasta poate reprezenta o modalitate de automatizare a raportării în materie de TVA. Nu trebuie să pierdem din vedere însă faptul că această obligație de raportare poate reprezenta o povară suplimentară pentru persoanele impozabile care trebuie să transmită informații către autorități. Mai mult decât atât, fiecare stat membru a implementat un format diferit al sistemului de raportare, creând dificultăți suplimentare pentru companiile ce derulează tranzacții transfrontaliere, care au, dintr-odată, multiple obligații de raportare.

În acest context, în perioada 23-25 septembrie 2020, Direcția Generală de Impozitare și Uniune Vamală (Directorate-General for Taxation and the Customs Union – DG TAXUD) din cadrul Comisiei Europene a organizat un seminar cu tema Raportarea TVA bazată pe tranzacții și facturarea electronică: oportunități și provocări (Transaction based VAT reporting and e-invoicing: Opportunities and challenges), la care a participat și reprezentantul CECCAR în grupul de TVA Expert, conf. univ. dr. Adriana Florina Popa.

Scopul acestui eveniment a fost de a facilita schimbul de experiență între statele membre și de a analiza diversele modalități de raportare bazată pe tranzacții (transactions based reporting – TBR), văzută ca o opțiune de îmbunătățire a colectării de TVA, atât în cazul operațiunilor interne, cât și al celor intracomunitare. Dezbaterile au avut în vedere sistemele TBR actuale implementate în mai multe state membre, după cum se reflectă în raportul Raportările în materie de TVA – implementarea în statele membre UE, elaborat de Grupul de proiect Fiscalis 0741, și sistemul definitiv de TVA.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

seminar-dg-taxud-raportarea-tva-bazata-pe-tranzactii-si-facturarea-electronica-oportunitati-si-a6828-1