ANAF propune modificări la Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale

În contextul unor recente amendamente aduse Codului de procedură fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va modifica și completa Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 1.613/2018. În acest sens, a fost elaborat un proiect de Ordin publicat în transparență decizională pe site-ul instituției. Inițiatorii proiectului menționează că, prin OG nr. 31/2022, au fost aduse modificări și completări art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, referitoare la ordinea stingerii obligațiilor fiscale.

Astfel, s-a prevăzut că, prin excepție de la regula generală a ordinii de stingere a obligațiilor fiscale, respectiv cea în ordinea vechimii acestor obligații, sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale se sting cu prioritate

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-propune-modificari-la-metodologia-de-distribuire-a-sumelor-platite-de-contribuabili-in-contul-s16824