ONRC: Precizări legate de intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor la Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și la Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Oficiul Național al Registrului Comerțului reamintește că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869/23.09.2020, se modifică și se completează următoarele acte normative:

♦ Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, după cum urmează:

 La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: „În absența comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociației familiale. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în fața avocatului și va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale.”.

▪ Articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor și, după caz, a reprezentanților societăților, precum și a persoanelor împuternicite în condițiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizațiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2)-(4).”.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

noile-reglementari-privind-scutirea-de-obligatia-depunerii-la-onrc-a-declaratiei-anuale-privind-beneficiarul-a6501-300×182

Leave your comment