Noi prevederi privind categoriile de beneficiari ai Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri

Categoriile de beneficiari ai Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uriaprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020, au fost modificate recent, printr-un nou act normativ emis de aceste instituții.

Ordinul nr. 1.144/2.575/2020 pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020. 

Potrivit prevederilor ordinului, sunt aduse următoarele modificări categoriilor de beneficiari ai Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, aprobată prin Ordinul nr. 1.093/2.082/2020:

„Pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat următoarele categorii de beneficiari:

a)    întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

noi-prevederi-privind-categoriile-de-beneficiari-ai-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-s9641