Proiectul procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din OUG nr. 147/2020, publicat de ANOFM pentru consultare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, Proiectul de Ordin pentru aprobarea „Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din OUG nr.147/2020”.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județenă, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la actul normativ, care va fi datată și semnată de reprezentantul legal.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative:

a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la procedură;

b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta procedură;

d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

proiectul-procedurii-de-decontare-a-sumelor-pentru-plata-indemnizatiei-pentru-fiecare-zi-libera-acordata-s9235-1-1-300×182

Leave your comment